Zapraszamy na spływy kajakowe rzeką Łyną i Marózką!

O nas

Jesteśmy mobilną wypożyczalnią kajaków, obsługującą klientów indywidualnych i grupy zorganizowane. Zajmujemy się również dystrybucją kajaków polietylenowych firmy ROTEKO oraz kajaków wędkarskich, wioseł firmy Kajak.Pro i kapoków firmy Olimp.

Nasza siedziba zlokalizowana jest w Mierkach, koło Olsztynka. Kajaki na spływy dowozimy na miejsce wskazane przez klienta. Okoliczne rzeki i jeziora otoczone dziką przyrodą dostarczą Państwu podczas wpraw kajakiem niespotykanych wrażeń. Szczególnie polecamy Państwu spływy kajakowe rzeką Marózką i Łyną. Wypożyczamy nowy sprzęt wiodących producentów na świecie, który zapewni komfort i bezpieczeństwo. Oferujemy również pomoc w organizowaniu spływów kajakowych, wynajęcie instruktorów kajakarstwa i ratowników WOPR, a także pomagamy w wyborze baz noclegowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i... do zobaczenia na szlaku!

Kontakt: instruktor kajakarstwa Andrzej Grochowalski

tel. +48 517 207 152

e-mail: kajakiolsztynek@gmail.com

Cennik


 cennik grafikapng


Sprzęt należy oddać najpóźniej do godz. 20.00 ostatniego dnia wypożyczenia. Cena zawiera wypożyczenie kajaka jedno lub dwuosobowego z kapokami i wiosłami oraz transport kierowców z mety na miejsce startu. Istnieje możliwość pożyczenia worków kajakowych 10- 30 litrowych oraz woreczków zabezpieczających telefony lub portfele.

Na życzenie klienta obsługujemy również inne trasy, wówczas wypożyczenie kajaków wyceniane jest indywidualnie. Za wypożyczenie kajaka na spływ kilkudniowy obowiązuje opłata 50 zł/ dobę oraz koszt transportu sprzętu w kwocie 2,50 zł/km liczony w dwie strony - z wypożyczalni na start i z powrotem, a po spływie z wypożyczalni na metę i z powrotem. Maksymalnie przewozimy 8 osób. Na trasach spływu, gdzie nie ma możliwości przepłynięcia bezpłatnie przewozimy kajaki na kolejny, spławny odcinek. Pomagamy w wynajęciu busów lub autobusów do przewozu większej ilości osób.

W naszej wypożyczalni znajdą Państwo tylko najnowsze kajaki (wszystkie wyprodukowane i zakupione w 2017 i 2018r.) wykonane z polietylenu. W ofercie mamy następujące rodzaje kajaków:
- całą gamę kajaków jednoosobowych i dwuosobowych firmy Roteko: kajaki Sprinter II, Caymann, Fiesa, Solina, Eoli, Twin, Hero, Smart, Jett o dużej wytrzymałości na uszkodzenia z wygodnymi fotelami z oparciem, miejscem na napój oraz podnóżkami bocznymi ZIGZAK i mapnikiem
- wygodne, szerokie i bezpieczne kajaki Aquarius RIO (waga 31 kg, ładowność 215 kg, długość 4,05 m, szerokość 82 cm)
- jednoosobowe, niezwykle pakowne i wszechstronne kajaki Aquarius Traper 390 z podnóżkami bocznymi ZIGZAK i mapnikiem, obszernym 80 litrowym lukiem tylnym z gumową pokrywą i olinowaniem (waga 25 kg, ładowność 120 kg, długość 3,90 m, szerokość 68 cm)

Wszystkie wypożyczone wiosła mimo długości 225 cm są bardzo lekkie, gdyż wykonane są z aluminium zakończonego płetwą polietylenową prostą lub skrętną (zielone i pomarańczowe), wykonaną przez firmę Aquarius i Kajak.Pro. Każdy wypożyczający otrzymuje również kamizelkę asekuracyjną firmy Aquarius lub Olimp, a dzieci poniżej 7go roku życia specjalne kamizelki ratunkowe. Dysponujemy przyczepkami do jednorazowego przewozu od 8 do 13 kajaków. 

WYPOŻYCZAJĄC SPRZĘT AKCEPTUJESZ REGULAMIN ZNAJDUJĄCY SIĘ PONIŻEJ.


 1. Kajaki z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne i ratunkowe) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczającego.
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które przedłożą Wypożyczającemu do wglądu dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i zaakceptują warunki niniejszego regulaminu stwierdzając to własnoręcznym podpisem na Rewersie umowy wypożyczenia (osoby te zwane są dalej Klientem).
 3. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.
 6. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest rodzaj i ilość wypożyczanego sprzętu, data i miejsce jego zwrotu.
 8. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 9. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 10. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 11. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu i podpisanie rewersu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 12. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 20. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  - kąpieli podczas pływania
  - wędkowania z kajaków
  - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  - picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  - wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  - zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 21. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  - przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  - zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  - opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  - zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
  - kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

Wszystkich kajakarzy prosimy o pozostawienie rzeki w stanie, w jakim ją zastali. Prosimy o zabranie wszystkich śmieci ze spływu i wyrzucenie ich w śmietniku lub pozostawienie w kajaku- my wyrzucimy je za Was. Nie zaśmiecajmy naszych pięknych lasów, rzek i jezior!